Формування стратегії виживання

Формування стратегії виживання

Визначаючи шляхи і способи формування особистої стратегії виживання варто нагадати, що в першу чергу, для кожної людини вона складається з цінностей і взаємозв’язків між ними.

Як формуються цінності особистості?

У функціональній психології цінність є функцією часу. Тобто залежно від затраченого часу формується вагомість цінності. Дуже важливо, що час є доволі абсолютним мірилом для сукупності людей, оскільки ніхто не має на поточний момент його більше чи менше, а лише однакову кількість.

Тривалість людського життя конкретної людини в даному випадку не відіграє жодної ролі, оскільки є одним з критеріїв ефективного виживання, а не об’єктивно-існуючим ресурсом конкретної людини. Звідси можна зробити висновок,що стратегія формується на протязі і під впливом часу проведеного конкретною людиною в конкретних умовах існування. Тобто стратегія виживання міститиме переважно ті цінності, які найбільшою мірою сприяли виживанню істот в відповідному середовищі існування.

Фактично людина вчиться виживати у схожих до себе осіб в умовах, що склалися. Під середовищем маю на увазі сукупність всіх факторів, які впливають на людину.

Загалом, можна стверджувати, що реальними цінностями людини буде те, на що вона затрачає свій час. 

Рекомендуємо прочитати одну із попередніх статей нашого блогу “Цінності клієнта”. Дякуємо, що ви з нами!

формування цінностей особистості

Яку роль відіграють гени у формування особистості?

При аналізі формування стратегії виживання варто відзначити вплив генів людини, однак з точки зору функціональної психології гени впливають лише на фізіологічні особливості людини і не визначають її перспектив і задатків, які здебільшого формуються під впливом мемів.

Процес формування стратегії має орієнтовно таку послідовність: новонароджена дитина не має жодного суб’єктивного відношення, відповідно вона вчиться пов’язувати певні слова і матеріальні об’єкти  в оточуючих людей, з якими проводить час.

Запрошуємо долучитися до нашого онлайн-курсу «Тайм-менеджмент», де ви зможете навчитись, як більш якісно та ефективно планувати власне життя. Адже час є частиною нашого існування!

Пренатальні відношення не визнаються функціональною психологією як вагомі,  оскільки ще ненароджена дитина не створює зв’язків між назвами і об’єктами, хоча і може враховувати емоційний стан оточення і в подальшому асоціювати його з певним об’єктом.

Новонароджена дитина переймає відношення оточуючих і починає умовно пов’язувати своє виживання з тим що приносить їй задоволення її первісних потреб, або просто задоволення, якщо під ним розуміти імпульси певної частоти в її мозку. Тобто я уточнюю, що задоволення є категорією не однаковою для різних суб’єктів і для його ототожнення треба прийняти, що задоволення – це подразнення «центрів задоволення» в мозку людини.

Рекомендуємо книгу “Надприродний розум. Як досягати надзвичайного силою розуму“. Автор Джо Диспенза доводить, що силою думки ми можемо зцілити наше тіло, розкрити закладені природою можливості та змінити передбачуване майбутнє.

роль генів у формуванні особистості

Коли починається формування стратегії виживання?

Згрупувавши фактори, які формують стратегію виживання, можна створити три групи:

 1. фактор батьків (опікунів, вихователів, няньок);
 2. фактор суспільства (сусіди, оточуючі, ЗМІ);
 3. фактор власного аналізу (набутий досвід, практичне знання, отримана однозначна інформація).

Фактор батьків найбільш основоположний, оскільки під «батьками» розуміється не так біологічне батьківство, як ті особи, які найдовше перебувають з новонародженою дитиною, які живуть біля неї, вчать її, виховують, суб’єктивно пояснюють суть речей тобто проводять час разом з нею в період первинної соціалізації (до 7 років), або до першого тривалого контакту з оточуючим середовищем.

«Батьки» мають першочерговий вплив на формування стратегії виживання і саме вони формують перші її цінності і моделі поведінки.  Інколи задана «батьками» стратегія може бути настільки стійкою, що людина зберігає її на все життя, не враховуючи впливів оточення і власного аналізу. Зазвичай в дорослому віці це проявляється в інфантильності, розгубленості, поганому здоров’ї, страхах і неврозах.

При нормальному розвитку фактор батьків виконує коригуючу функцію, яка дозволяє порівнювати абстрактну стратегію, пропоновану суспільством, і ідеальну самостворену стратегію з існуючою «батьківською» – ефективною чи неефективною.

Особливістю батьківського фактора є те, що його створюють лише кілька осіб, наприклад:

 • мама і тато;
 • мама, бабця і старша сестра;
 • дядько і тітка. 

Зазвичай саме в межах батьківського фактору формується модель поведінки стосовно голоду, холоду, відношення до інших, відношення до себе. Тобто формуються цінності, використання яких дозволяє бути ситим, захищеним, мати достатньо уваги.

5 життєвих істин, які часто розуміємо надто пізно… дізнайтесь ТУТ.

На технічному рівні аналіз фактору батьків передбачає детальний аналіз генеалогічного дерева:

 • визначення відношення «батьків» самих до себе,
 • відношення до інших,
 • жінки до чоловіка,
 • чоловіка до жінки,
 • їх здоров’я,
 • способу життя,
 • матеріального достатку,
 • творчих навичок і т.д.

Що стосується фактору суспільства, то він впливає на формування особистої стратегії виживання як прямо, так і опосередковано.

Прямо – за рахунок безпосереднього впливу інформації, отриманої від оточуючого середовища, опосередковано – за рахунок попереднього впливу на «батьків» того самого оточуючого середовища, звичайно з врахуванням часових особливостей.

Прямий вплив фактору зазвичай відбувається після первинної соціалізації, наприклад в:

 • процесі відвідування дитиною школи,
 • освоєння читання,
 • використання засобів масової інформації і інтернету,
 • спілкування з широким колом однолітків, в процесі створення дружніх контактів тощо.

Дитина, починаючи від шкільного віку, зазвичай більше часу починає проводити в середовищі суспільства, ніж в оточенні батьків і відповідно починає переймати його цінності, в більшості випадків починає переглядати «батьківську» стратегію виживання, яка інколи може повністю заперечувати стратегію, прийняту в суспільстві. Зазвичай проявом зміни стратегії є так званий «перехідний період».

коли починається формування стратегії особистості

І знову ж таки важливість фактора визначається пропорційним визначенням часу людини, проведеним з її «оточенням», до загальної наявності часу. Чим більше дитина спілкується з друзями, дивиться телебачення, читає літературу, тим більше на їх основі формує власну стратегію виживання і тим менше часу залишається на підтвердження або формування стратегії з позиції фактору батьків.

Найскладнішим для визначення конкретної особистої стратегії виживання є фактор власного аналізу.

Як не парадоксально, але у власному аналізі насправді не має нічого «власного». Тобто, отримуючи будь-яку інформацію, аналізуючи її, здобуваючи знання чи досвід, в будь-якому випадку ми користуємось чужими переконаннями, відношеннями, а отже і стратегіями виживання.

Вважаючи, що новонароджена дитина є чистим аркушем паперу, можна дуже просто прийти до висновку, що перший запис робить хтось інший, оскільки вона в силу своїх властивостей самостійно його зробити не може. А якби могла, то тоді б варто було говорити про чітке призначення конкретної людини, яка народилася.

Людина, яка усвідомлює, що всі відношення і переконання є набуті, а не її власні стає «просвітленою», тобто починає розуміти походження властивостей найрізноманітніших об’єктів, наприклад:

 • ми віримо в бога не тому що він існує, а тому що нас «переконали» що він існує;
 • ми знаємо що 2 + 2 = 4, не тому що насправді 2 + 2 = 4, а тому що нас «переконали», що в певних умовах, використовуючи деякі властивості, 2 + 2 = 4;
 • ми знаємо що сьогодні холодно не тому, що сьогодні насправді «холодно», а тому що нас «переконали» що –20° –це холодно.

Як тільки ми починаємо розуміти, що всі об’єктивні цінності насправді колись були суб’єктивними, ми починаємо досліджувати «природу речей» і протиставляти відношення до об’єктів створюючи своє власне бачення їх функцій. Саме між двома протилежними ознаками, взаємо виключними відношеннями, створюється особиста стратегія виживання з використанням власного аналізу.

Фактор власного аналізу починає формувати стратегію найпізніше, оскільки для його використання необхідна достатньо велика база взаємозаперечуючих суджень, необхідно пройти етап отримання стратегії виживання від «батьків», співставити її з пропонованою в суспільстві і певний час використовувати. Хоч варто врахувати, що інколи одразу в самій батьківській системі формується потреба у власному аналізі, минаючи фактори зовнішнього середовища і використовуючи їх лише як допоміжну інформацію, а не як ніби-то власний досвід.

На технічному рівні це проявляється в наголошенні дитині, що:

 • «потрібно завжди думати самому»,
 • «бути відповідальним за свої вчинки»,
 • «робити як знаєш сам»,
 • «слухати тільки себе і не слухати інших»,
 • «завжди мати власну думку» і т.д.,

Таким чином власний аналіз можна охарактеризувати як особливе співставлення стратегій батьків і стратегій оточуючого середовища.

Зверніть увагу на наш онлайн-курс «Емоції і відчуття, які заважають нам насолоджуватися життям».

Базування особистої стратегії виживання на власному аналізі є найбільш вірним вибором для свідомої людини, оскільки дає можливість приймати відповідальні рішення, а отже і впливати на ситуацію, а також дозволяє швидко адаптовувати стратегію відповідно до умов, які склалися. Під «власним аналізом» розуміється набутий досвід, практично застосоване знання, отримання умовно-достовірної інформації і щонайголовніше –  роздуми«наодинці з собою». Чим більше людина залишається на одиниці з собою, тим більш неповторною і особливою буде її стратегія виживання.

Стратегія формування базується на відношеннях і взаємозв’язках отриманих нами внаслідок існування. Чим більше часу ми проводимо в умовах конкретного фактору, тим більше наша стратегія схожа на стратегію, пропоновану в рамках цього фактора. Чим більшу кількість стратегій ми отримуємо і співставляємо, тим більші шанси на подальшу адаптацію ми отримуємо.

Ми є у Телеграм-каналі, Instagram, YouTube-каналі. Долучайтесь! В нас багато цікавинок для вас! А ще вирушайте у «SPEмаркет» за новими навичками та знаннями.

Роман Кушнір (уривок із книги «Особиста стратегія виживання людини»)

Як бонус до нашої статті пропонуємо переглянути відео:

Будемо раді прочитати вашу думку у коментарях до цієї статті.

Головна місія Школи розвитку SPE – готуємо  Майстрів Життя !

А ви хочете бути Майстром свого життя? Приходьте до нас! 

Поділитися на facebook
Facebook
Поділитися на twitter
Twitter
Поділитися на linkedin
LinkedIn