Нічого не буває випадково

все має причину і наслідок

Кожна закономірність – це набір випадковостей, які є закономірними. Це один з основних принципів функціональної психології. Випадковостей не буває. Дуже зручно у власному житті прикриватися такими поняттями як доля, фатум, вплив зверху, випадковість, ймовірність і т.д. Тим не менше, це є всього-на-всього прояви інфантильності і безвідповідальності.

Людина, яка у своїй поведінці керується випадковістю, лише констатує власну неспроможність змінити щось у своєму житті. Натомість прийняття того, що ми в повній мірі самі впливаємо абсолютно на будь-який(!) аспект власного життя, дозволяє досягнути кращого самоусвідомлення, стати «ковалем свого щастя», хоча це і потребує значних затрат часу і ресурсів.

Випадковості є випадковими лише для тих, хто не вміє їх аналізувати, або не хоче цього робити. І знову ж таки в цьому питанні ми працюємо не так з фактом «закономірність-випадковість», як зі ставленням до цього факту кожної конкретно людини. Для когось цілком зрозуміла закономірність буде проявом долі і зводитиметься до фаталістичної позиції «так має бути», в той же час інша людина в будь-якій випадковості, пов’язаній зі зміною функцій непідконтрольних нам об’єктів (об’єктивній випадковості), може шукати закономірність.

Однак, якщо розглядати це питання об’єктивно, то можна дійти висновку, що жодної випадкової події немає, ні у створених людиною технічних засобах, ні в природі. Відповідно, цілком можна припустити, що і в людському житті випадковостей бути не може.

Вважаємо, що вам буде цікаво додатково прочитати статтю про випадковості, натисніть ТУТ.

Кожна особливість, властивість, ознака будь-якої біологічної істоти була набута нею в боротьбі за виживання. Кожна функція формувалась, виходячи з певної потреби організму і відмирала по мірі втрати потреби в ній, хоч тут варто зазначити, що кожну функцію слід розглядати окремо від організму в цілому, і тому необхідно враховувати, що для зникнення певної властивості необхідний певний об’єктивний час.

В природі те, що людям колись здавалось випадковим і приписувалось через відсутність достатніх достовірних знань певній вищій силі, зараз пояснюється з наукової точки зору. Так само як і те, що ми не можемо пояснити логічно і аргументовано зараз, безсумнівно, буде пояснено в майбутньому. Тобто всі процеси в природі відбуваються за певним алгоритмом. Який, однак, можна назвати сталим лише протягом того часу, коли всі властивості всіх чинників є незмінними. Та враховуючи, що чинників, які впливають на біологічну систему, зазвичай є значна кількість, а також те, що вони певним чином взаємозалежать між собою, точно і однозначно розрахувати цей алгоритм фактично неможливо. А втім, якось прогрупувавши фактори впливу і відкинувши умовно-неважливі з них, ми певним чином завжди можемо передбачити поведінку різних біологічних систем будь-якого рівня.

Що стосується випадковостей у процесах вже створених людиною, наприклад комп’ютерних програмах, то тут відсутність будь-яких випадковостей ще більш очевидна. Вибір випадкового числа, траєкторії руху ракети, музичного треку, картинки на заставці відбувається за наперед заданим алгоритмом. Інша річ, що цей алгоритм є відомий лише обмеженому колу осіб і може бути заскладним для аналізу непідготовленою людиною. Також він може складатися з обмеженої, але значної кількості факторів, які певним чином корелюють між собою, ускладнюючи систему такого алгоритму, проте водночас будучи закономірністю.

То чи існують взагалі випадковості в навколишньому світі?

Відповідь, однозначна: так. Але суб’єктивні. Тобто, якщо розглядати певну систему відокремлено від усього іншого, то все, що відбувається в межах цієї системи, буде закономірним. Проте будь-який вплив зовнішнього [по відношенню до системи] чинника буде випадковим для досліджуваної системи. А оскільки взаємозв’язки між факторами є складні і нестійкі, а також, врахувавши майже безкінечну кількість цих факторів, можна дійти хибного висновку, що всі ці взаємозв’язки є випадкові. А втім, проаналізувавши максимально можливу кількість факторів впливу на певний об’єкт і зрозумівши взаємозв’язки між ними, можна скласти алгоритм, за яким відбувається та чи інша дія. Умовно-достовірним він буде лише на момент його складання. І враховуючи постійну зміну властивостей чинників, не обов’язково буде відповідати умовам, які склалися в кожну наступну одиницю часу, або бути достовірним для аналізу ситуації в минулому.

Розуміння того, що випадковості відсутні, дає нескінченну можливість для аналізу поведінки кожної конкретної людини. В людському житті дуже часто використовують відношення, зміст якого: «ТАК Є, ТОМУ ЩО ІНАКШЕ БУТИ НЕ МОЖЕ».

Те, що має причину, – має і наслідок

випадковість

Натомість кожна дія людини має мету – усвідомлену чи неусвідомлену, але конкретну і однозначну. І завжди така мета пов’язана з особистим виживанням. Однак механізми її формування пов’язані найперше з зовнішніми і внутрішніми факторами сприйняття інформації (власне відношення, вплив сім’ї і суспільства). Тобто всі закономірності в житті людини формуються, виходячи з того, що вона чує, бачить, відчуває, що, зі свого боку, залежить від впливу стеоретипів/шаблонів оточення, переважно тих, на кого вона (людина) затрачає найбільше часу. Крім того, важливе значення має її власна інтерпретація (пояснення) цієї вхідної інформації і який зміст вона надає їй у власній системі виживання.
Блог видавництва “Наш Формат” – це джерело цікавої та корисної інформації. Рекомендуємо долучитись!
Більшість закономірностей нашого подальшого життя формується в ранньому віці. Причому залежність приблизно така: що раніше ми отримали певний взаємозв’язок між певними складовими, то закономірніший для нас він є і, відповідно, то більше він впливає на наше подальше існування. Фактично в процесі так званої первинної соціалізації ми отримуємо майже всі закономірності нашого майбутнього. І після первинної соціалізації лише змінюємо їх, підлаштовуючи під нові умови існування, які склалися.

Виникає важливе запитання: Чи можна змінити закономірності, які склалися в ранньому дитинстві?

Так, можна. Однак на це потрібен час, а також певна причина зміни і, щонайголовніше, – усвідомлення того, що потрібно змінити?, а також розуміння того, звідки?, як?, від кого в нас взялася та чи інша модель виживання (закономірність)? Фактично це і є спосіб моделювання майбутнього, який може використати будь-хто. Таке моделювання безпосередньо пов’язане зі зміною виховання людини її цінностей, шаблонів поведінки, ритуалів, а отже і особистої стратегії виживання.

Повертаючись до поняття випадковості в людському житті варто все-таки зазначити, що, враховуючи обмеженість людського апарату мислення, ми не можемо динамічно вслідкувати за зміною всіх властивостей, які чинять хоча б щонайменший вплив на наше буття. Так, вплив випадковостей неконтрольованих нами факторів є доволі суттєвим. Випадковість цьому разі стає об’єктивною, реально існуючою для нас. І єдиний спосіб зменшити ймовірність її настання полягає в постійному відслідковуванні і аналізі функцій внутрішніх і зовнішніх чинників. До речі, фактично так і відбувається: насправді ми витрачаємо свій час лише на те, щоб пізнати функцію певного об’єкта, який в системі нашого виживання має певну цінність.

Все, що з нами  відбувається, – відбувається за нашою згодою

нічого не буває випадково

Це ще один принцип функціональної психології. Таке формулювання виключає випадкові впливи непрогнозованих факторів, ба більше: передбачає нашу згоду на те, що з нами відбувається. І хоча на рівні свідомості досить важко погодитись з таким твердженням, життя будь-якої людини підтверджує це. За умови правильного аналізу з урахуванням всіх можливих факторів впливу на стратегію виживання (світосприйняття, систему цінностей) можна з впевненістю стверджувати:

Все, що має конкретна людина, потрібно їй на конкретний момент часу.

І це потрібно людині для виживання, тобто для утримання поточної форми. А оскільки, враховуючи неймовірно велику кількість факторів впливу на об’єкт як зовнішніх, так і внутрішніх, поточну форму втримати практично неможливо, то і потреба буде зумовлюватись, крім втримання поточної форми, ще і потребою розвитку, адаптації під існуючі умови.  Такий підхід насправді не заперечує існування такого умовного поняття, як «доля», однак потребує ставлення до неї як до набору взаємозв’язаних процесів, які зумовлюють один одного.

Дуже близько підходить до бачення функціональної психології народна приказка:

«Посієш думку, пожнеш вчинок; посієш вчинок, пожнеш звичку; посієш звичку, пожнеш характер; посієш характер, пожнеш долю».

В цьому разі причинно-наслідковий зв’язок досить чітко простежується. Причімперша ланка є свідомо контрольованою і невипадковою.

Рекомендуємо прочитати ще одну цікаву статтю із нашого блогу, натиснувши ТУТ.

Що стосується технічної сторони аналізу випадковостей у практичній психології, то достатньо відокремити події, які людина визначає як випадкові, перенести їх в розряд закономірних і зрозуміти причину їхнього виникнення (Для чого вони цій людині? Яку функцію вони виконують в умовах, що склалися?). Після цього можна за допомогою різних технічних прийомів змінити ставлення людини до існуючої ситуації і вказати на взаємозв’язок між нібито випадковістю і закономірністю, так змінюючи/моделюючи її майбутнє відповідно до її свідомих побажань. В основі такого моделювання завжди лежатиме відповідальність за свої вчинки і самомотивація (причім як для себе, так і для когось), а також знання властивостей/функцій суб’єкту моделювання.

Курс “Тайм-менеджмент” – це саме те, що вам необхідно для якісного та ефективного планування власного життя. Реєструйтесь вже зараз!

Варто відзначити, що ми вбачаємо випадковості там, де не можемо або не хочемо пояснити закономірності; там, де не знаючи властивості певних суб’єкті або хибно використовуючи попередній досвід, не можемо знайти взаємозв’язки між факторами впливу. В такому разі значно легше знайти пояснення в містичному і фатальному, ніж у чомусь свідомому і зрозумілому, навіть більше – взяти на себе відповідальність за власне майбутнє.

Роман Кушнір (уривок із книги “Особиста стратегія виживання людини”)

Як бонус до нашої статті пропонуємо переглянути відео:

Головна місія Школи розвитку SPE – готувати Майстрів Життя!

А ви хочете бути Майстром свого життя? Приходьте до нас

 

Поділитися на facebook
Facebook
Поділитися на twitter
Twitter
Поділитися на linkedin
LinkedIn